Nafarroako Kontseilua

Consejo de Navarra

Nafarroako Kontseilua Nafarroako Foru Komunitateko kontsulta organo gorena da. Bere eginkizunak betetzean, Nafarroako Kontseiluak begiratuko du betetzen direla Espainiako Konstituzioa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoa eta gainerako ordenamendu juridikoa. Bere irizpenek abaguneari eta komenigarritasunari buruzko balorazioak eduki ditzakete, gaiaren izaeragatik edo kontsulta egin duen agintariak berariaz eskatu duelako, eta, orobat, Administrazioak bere helburuak eraginkortasun handiagoz betetzeko bada. Era berean, Nafarroako Kontseiluak bere eginkizunak aurrera eramateko autonomia organiko eta funtzionala izanen du, bere objektibotasuna eta independentzia bermatuko badira.

Nafarroako Kontseilua bost kidek osatuko dute. Nafarroako Parlamentuak proposaturik eta gehiengo osoz hautaturik, Nafarroako Gobernuko lehendakariak izendatuko ditu kide horiek, entzute handia, gutxienez ere 15 urteko lanbide esperientzia eta nafartasun politikoa duten legelarien artean. Honako hauek proposatzen ahalko dituzte postu hutsak betetzeko izangaiak: a) Parlamentu-talde batek edo batzuek. b) Nafarroako abokatu-elkargoek edo, kasua bada, Nafarroako Abokatu Elkargoen Kontseiluak. c) Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gobernu Kontseiluak.

Azkenak

Irizpena: 54/2019

30 Dec 2019
Erabateko deuseztasuna deklaratzeko errekurtsoa, ondare-eskualdaketen zergaren behin behineko likidazioaren gainean.

Irizpena: 53/2019

30 Dec 2019
Erruzko suntsiarazpena, Ardoi Iparrean kirolerako eta bizi sozialerako eraikinaren obra kontratuarena.

Irizpena: 52/2019

30 Dec 2019
Obra kontratuaren suntsiarazpena erruzko ez-betetzeagatik, Cabanillasko Udalak eskatua.

Irizpena: 51/2019

16 Dec 2019
Ofiziozko berrikuspena, Murillo el Frutoko Udalak Murillo el Frutoko Ureztatzaileen Elkartearekin 1991n, 1994an eta 1998an hitzarturiko hitzarmenena.