Nafarroako Kontseilua

Consejo de Navarra

Nafarroako Kontseilua Nafarroako Foru Komunitateko kontsulta organo gorena da. Bere eginkizunak betetzean, Nafarroako Kontseiluak begiratuko du betetzen direla Espainiako Konstituzioa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoa eta gainerako ordenamendu juridikoa. Bere irizpenek abaguneari eta komenigarritasunari buruzko balorazioak eduki ditzakete, gaiaren izaeragatik edo kontsulta egin duen agintariak berariaz eskatu duelako, eta, orobat, Administrazioak bere helburuak eraginkortasun handiagoz betetzeko bada. Era berean, Nafarroako Kontseiluak bere eginkizunak aurrera eramateko autonomia organiko eta funtzionala izanen du, bere objektibotasuna eta independentzia bermatuko badira.

Nafarroako Kontseilua bost kidek osatuko dute. Nafarroako Parlamentuak proposaturik eta gehiengo osoz hautaturik, Nafarroako Gobernuko lehendakariak izendatuko ditu kide horiek, entzute handia, gutxienez ere 15 urteko lanbide esperientzia eta nafartasun politikoa duten legelarien artean. Honako hauek proposatzen ahalko dituzte postu hutsak betetzeko izangaiak: a) Parlamentu-talde batek edo batzuek. b) Nafarroako abokatu-elkargoek edo, kasua bada, Nafarroako Abokatu Elkargoen Kontseiluak. c) Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gobernu Kontseiluak.

Azkenak

Irizpena: 6/2022

21 Feb 2022
Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzeko abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamendua.

Irizpena: 5/2022

21 Feb 2022
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 4/2022

21 Feb 2022
Ofiziozko berrikuspena., idazkari tekniko nagusiaren jakinarazpenarena eta Osasuneko Kontseilariaren 339/2015 Foru Aginduarena.

Irizpena: 3/2022

31 Jan 2022
Foru dekretuaren proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretua. Foru dekretu horren bidez ezarri ziren Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuek bete beharreko higiene eta osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak.