Bilatzailea

Dictamen 4/2024

21 Feb 2024
Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra.

Dictamen 2/2024

22 Jan 2024
Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica la composición de la Junta de Contratación Pública

Dictamen 1/2024

22 Jan 2024
Revisión de oficio de acuerdo municipal del Ayuntamiento de Beintza-Labaien, de 19 de noviembre de 2010, sobre cesión a precario de una sala en la Casa Consistorial

Dictamen 3/2024

05 Feb 2024
Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la Ley Foral 18/2020, sobre medidas contra la deslocalización.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak