Bilatzailea

Dictamen 28/2022

19 Sep 2022
Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra

Irizpena: 6/2022

21 Feb 2022
Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzeko abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko Erregelamendua.

Irizpena: 5/2022

21 Feb 2022
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 4/2022

21 Feb 2022
Ofiziozko berrikuspena., idazkari tekniko nagusiaren jakinarazpenarena eta Osasuneko Kontseilariaren 339/2015 Foru Aginduarena.

Irizpena: 3/2022

31 Jan 2022
Foru dekretuaren proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretua. Foru dekretu horren bidez ezarri ziren Nafarroako Foru Komunitateko igerilekuek bete beharreko higiene eta osasun baldintzak eta segurtasun baldintzak.

Irizpena: 1/2022

11 Jan 2022
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Dictamen 8/2022

28 Mar 2022
Revisión de oficio sobre el abono de complemento de productividad

Dictamen 9/2022

02 May 2022
Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pamplona por caída en espacio público

Dictamen 10/2022

02 May 2022
Responsabilidad patrimonial de la Administración Foral de Navarra por asistencia sanitaria.

Dictamen 13/2022

09 May 2022
Proposición de Ley Foral por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak