Bilatzailea

Dictamen 6/2021

09 Mar 2021
Responsabilidad patrimonial por denegación de prórroga de la concesión de explotación minera.

Dictamen 4/2021

01 Mar 2021
Proyecto de Decreto Foral por que se crea y regula el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra

Dictamen 1/2021

26 Jan 2021
Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria en materia de revisión de actos en vía administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre

Dictamen 3/2021

01 Mar 2021
Responsabilidad patrimonial de la Administración Foral de Navarra por asistencia sanitaria

Dictamen 5/2021

01 Mar 2021
Revisión de actos nulos

Dictamen 7/2021

09 Mar 2021
Responsabilidad patrimonial formulada por …

Dictamen 2/2021

26 Jan 2021
Revisión de oficio de la Orden Foral 30/2019, por la que se desestima el recurso interpuesto por.... contra la imposición de sanciones

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak