Bilatzailea

Irizpena: 28/2020

26 Oct 2020
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna osasun laguntza ematean.

Irizpena: 27/2020

21 Sep 2020
Erizaintzako laguntzaile lanpostu baterako administrazio araubideko kontratua ofizioz berrikustea.

Irizpena: 26/2020

21 Sep 2020
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna osasun laguntza ematean

Irizpena: 25/2020

21 Sep 2020
Alkatetzako egintza, lurzati batzuen mugak eta azalerak grafikoki aldatzera premiatzen zuena, ofizioz berrikustea.

Irizpena: 24/2020

21 Sep 2020
Alkateak sinatutako fidantzamendu-polizaren deuseztasuna

Irizpena: 23/2020

31 Aug 2020
Erreklamazioa, Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizunarena, osasun laguntzagatik

Irizpena: 22/2020

31 Aug 2020
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna, osasun laguntzagatik.

Irizpena: 21/2020

31 Aug 2020
Erruzko suntsiarazpena, Martzillako Udalaren eta ... arteko obra-kontratuarena.

Irizpena: 20/2020

20 Jul 2020
Egintza deusezen berrikuspena..

Irizpena: 19/2020

20 Jul 2020
Aurreproiektua, Nafarroako Turismoari buruzko otsailaren 14ko 7/2003 Foru Legea partez aldatzeko.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak