Bilatzailea

Irizpena: 54/2019

30 Dec 2019
Erabateko deuseztasuna deklaratzeko errekurtsoa, ondare-eskualdaketen zergaren behin behineko likidazioaren gainean.

Irizpena: 53/2019

30 Dec 2019
Erruzko suntsiarazpena, Ardoi Iparrean kirolerako eta bizi sozialerako eraikinaren obra kontratuarena.

Irizpena: 52/2019

30 Dec 2019
Obra kontratuaren suntsiarazpena erruzko ez-betetzeagatik, Cabanillasko Udalak eskatua.

Irizpena: 51/2019

16 Dec 2019
Ofiziozko berrikuspena, Murillo el Frutoko Udalak Murillo el Frutoko Ureztatzaileen Elkartearekin 1991n, 1994an eta 1998an hitzarturiko hitzarmenena.

Irizpena: 50/2019

16 Dec 2019
Erruzko suntsiarazpena, obra kontratu honena: “Ureztapenaren barne banaketarako sareak, Artaxoako, Larragako, Murillo el Frutoko eta Uxueko herrilurretako lurzatietan”.

Irizpena: 49/2019

16 Dec 2019
Foru Dekretuaren Proiektua, urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretua aldatzeko. Haren bidez ezarri zen Nafarroako gizarteratze eta laneratze enpresen kalifikazioaren, erregistroaren eta laguntzen araubidea

Irizpena: 48/2019

25 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, antzezlan bat antzezteko kontratuarena.

Irizpena: 47/2019

25 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, Iruñeko Udaleko Alkatetzaren 2015eko abuztuaren 13ko ebazpenarena. Ebazpen horrek ezetsi zuen ondare-erantzukizunaren erreklamazioari buruz 2015eko maiatzaren 29an emandako ebazpenaren aurka paratutako berraztertzeko errekurtsoa..

Irizpena: 46/2019

25 Nov 2019
Aldaketa, Berako hirigunean fibrozementuaren hornidura egiteko arteriak ordezkatzeko obren kontratuan.

Irizpena: 45/2019

04 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, Peralta-Martzillako lurzatien berrantolamendurako erabakiari eta oinarriei buruzkoa (Baiunga ubidea).

Irizpena: 44/2019

22 Oct 2019
Kalte-ordainen eskaera, osasun zerbitzuen funtzionamenduak eragindako kalte eta galerengatik.

Irizpena: 43/2019

02 Oct 2019
Foru Dekreturako Proiektua, Babes Bereziko Araubidean dauden Espezieen Nafarroako Zerrenda ezartzen duena, Mehatxatutako Landare Espezieen Nafarroako Katalogo berria ezartzen duena eta Mehatxatutako Fauna Espezieen Nafarroako Katalogoa eguneratzen duena

Irizpena: 42/2019

02 Oct 2019
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren ofiziozko berrikuspena.

Irizpena: 41/2019

23 Sep 2019
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna, osasun zerbitzuen funtzionamenduaren ondorioz

Irizpena: 40/2019

29 Jul 2019
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizunaren erreklamazioa, osasun laguntzagatik.

Irizpena: 39/2019

29 Jul 2019
Ofiziozko berrikuspena, hiri lurren balioaren igoeraren gaineko zergaren likidazioarena.

Irizpena: 38/2019

29 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, arautzen duena zer prozedura erabili behar den Nafarroako Gobernuak baimena eman dezan Foru Komunitateko enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek abalak eta maileguak emateko

Dictamen: 37/2019

29 Jul 2019
Recurso extraordinario de revisión contra la Resolución número 357, de 13 de marzo de 2019, del Tribunal Administrativo de Navarra

Irizpena: 36/2019

29 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Faltzesko eta Azkoiengo udal mugarteak aldatzeko espedientea ebazten duena.

Irizpena: 35/2019

29 Jul 2019
Proiektua, Funesko eta Alesbesko mugarteak aldatzeko

Irizpena: 34/2019

29 Jul 2019
Berrikuspeneko errekurtso berezia, Kontratuaren amaieraren komunikazioaren kontrako errekurtsoa ezesteko Foru Aginduaren aurkakoa..

Irizpena: 33/2019

29 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Planeamenduaren Erregistroa eta Nafarroako hirigintza eta lurralde plangintzarako tresnen aurkezpenaren formatua arautzen dituena

Irizpena: 32/2019

03 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Caparrosoko eta Martzillako udal mugarteak aldatzeko espedientea ebazten duena.

Irizpena: 31/2019

03 Jul 2019
Berrikuspeneko errekurtso berezia, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren urtarrilaren 24ko 8E/2018 Foru Aginduaren aurkako.

Irizpena: 30/2019

03 Jul 2019
Obra kontratuaren erruzko suntsiarazpena

Erizpena: 29/2019

03 Jul 2019
Ofiziozko berrikuspena, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiak ehiza-barruti pribatua eratzeari buruz emandako ebazpenarena

Irizpena: 27/2019

10 Jun 2019
Ardoi Iparrean kirolerako eta bizi sozialerako eraikinaren obra kontratuaren erruzko suntsiarazpena

Irizpena: 26/2019

10 Jun 2019
Administrazio klausula partikularren agiria, Nafarroako Estatistika Institutuak onetsia, bizi baldintzei buruzko 2018ko inkesta soziala kontrataziorako prozedura irekiaren bidez adjudikatzeko.

Irizpena: 24/2019

04 Jun 2019
Foru Legearen proposamena, aldaketa egiteko Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren gainean 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsiriko testu bateginean.

Irizpena: 25/2019

04 Jun 2019
Kontratazio Publikorako Batzordea arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua

Irizpena: 23/2019

20 May 2019
21/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzekoa

Irizpena: 22/2019

29 Apr 2019
Nafarroan parke eolikoetarako baimena arautzen duen foru dekretuaren proiektua.

Irizpena: 21/2019

29 Apr 2019
Kalte-ordainen eskaera, osasun zerbitzuen funtzionamenduak eragindako kalte eta galerengatik.

Irizpena: 20/2019

29 Apr 2019
UE2bis unitatea behin betiko likidatzeko Untzueko Alkatetzak urriaren 9an eman 1/2008 Ebazpenaren ofiziozko berrikuspena

Irizpena: 19/2019

29 Apr 2019
BEZaren itzulketaren berri emateko egintza erabat deusezaren berrikuspena.

Irizpena: 18/2019

15 Mar 2019
Berrikustea, erabateko deuseztasunagatik, Diru-bilketa Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 29ko 65/2015 Ebazpena.

Irizpena: 17/2019

15 Mar 2019
Indarreko legediari egokitzea Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko Foru Legearen proiektuaren edukiak.

Irizpena: 16/2019

15 Mar 2019
Ondare-erantzukizunaren erreklamazioa.

Irizpena: 15/2019

15 Mar 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Higiezinen Agenteen Erregistroa sortzen duena.

Irizpena: 14/2019

11 Mar 2019
Ondare-erantzukizunaren erreklamazioa.

Irizpena: 13/2019

11 Mar 2019
Foru Dekretuaren proiektua, ekainaren 17ko 69/2008 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Gizarte Zerbitzu Orokorren Zorroa onesten da.

Irizpena: 12/2019

11 Mar 2019
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 11/2019

11 Mar 2019
Foru Legearen aurreproiektua, ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena.

Irizpena: 10/2019

11 Mar 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Foru Komunitateko abeltzaintzako ustiategiek eta beren instalazioek bete beharreko higiene eta osasun baldintzak eta animalien ongizatearen eta antolamendu zooteknikoaren baldintzak ezartzen dituena.

Irizpena: 9/2019

05 Mar 2019
Foru Legearen aurreproiektua, Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko 2/2018 Foru Legea aldatzen duena.

Irizpena: 8/2019

20 Feb 2019
Foru Legearen proposamena, Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzkoa.

Irizpena: 7/2019

18 Feb 2019
Foru Dekretuaren proiektua, uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan bide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen da.

Irizpena: 6/2019

18 Feb 2019
Foru Dekretuaren proiektua, azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuak betetzeko Erregelamendua onetsi zen.

Irizpena: 5/2019

18 Feb 2019
Foru Dekretuaren proiektua, 112 SOS Nafarroa Larrialdiak Kudeatzeko Zentroa arautzen duena.

Irizpena: 3/2019

21 Jan 2019
Foru Dekretuaren proiektua, 132/2005 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez Basozainen berariazko araubidea erregulatzen da

Irizpena: 2/2019

21 Jan 2019
Kalte-ordainen eskaera, osasun zerbitzuen funtzionamenduak eragindako kalte eta galerengatik.

Irizpena: 1/2019

21 Jan 2019
Foru Dekretuaren proiektua, kanpoko desfibriladore automatizatuen instalazioa eta horiek erabiltzeko prestakuntza arautzen duena.

Irizpena: 28/2019


Foru dekretuaren proiektua, aldaketa egiteko Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamenduan, Fakturazio betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduan, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduan, Sozietateen gaineko zergaren Erregelamenduan eta IFZren eta horri lotutako errolda zehatz batzuen arauketan

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak