Bilatzailea

Irizpena: 49/2019

16 Dec 2019
Foru Dekretuaren Proiektua, urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretua aldatzeko. Haren bidez ezarri zen Nafarroako gizarteratze eta laneratze enpresen kalifikazioaren, erregistroaren eta laguntzen araubidea

Irizpena: 48/2019

25 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, antzezlan bat antzezteko kontratuarena.

Irizpena: 47/2019

25 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, Iruñeko Udaleko Alkatetzaren 2015eko abuztuaren 13ko ebazpenarena. Ebazpen horrek ezetsi zuen ondare-erantzukizunaren erreklamazioari buruz 2015eko maiatzaren 29an emandako ebazpenaren aurka paratutako berraztertzeko errekurtsoa..

Irizpena: 46/2019

25 Nov 2019
Aldaketa, Berako hirigunean fibrozementuaren hornidura egiteko arteriak ordezkatzeko obren kontratuan.

Irizpena: 45/2019

04 Nov 2019
Ofiziozko berrikuspena, Peralta-Martzillako lurzatien berrantolamendurako erabakiari eta oinarriei buruzkoa (Baiunga ubidea).

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak