Bilatzailea

Irizpena: 54/2019

30 Dec 2019
Erabateko deuseztasuna deklaratzeko errekurtsoa, ondare-eskualdaketen zergaren behin behineko likidazioaren gainean.

Irizpena: 53/2019

30 Dec 2019
Erruzko suntsiarazpena, Ardoi Iparrean kirolerako eta bizi sozialerako eraikinaren obra kontratuarena.

Irizpena: 52/2019

30 Dec 2019
Obra kontratuaren suntsiarazpena erruzko ez-betetzeagatik, Cabanillasko Udalak eskatua.

Irizpena: 51/2019

16 Dec 2019
Ofiziozko berrikuspena, Murillo el Frutoko Udalak Murillo el Frutoko Ureztatzaileen Elkartearekin 1991n, 1994an eta 1998an hitzarturiko hitzarmenena.

Irizpena: 50/2019

16 Dec 2019
Erruzko suntsiarazpena, obra kontratu honena: “Ureztapenaren barne banaketarako sareak, Artaxoako, Larragako, Murillo el Frutoko eta Uxueko herrilurretako lurzatietan”.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak