Bilatzailea

Irizpena: 44/2019

22 Oct 2019
Kalte-ordainen eskaera, osasun zerbitzuen funtzionamenduak eragindako kalte eta galerengatik.

Irizpena: 43/2019

02 Oct 2019
Foru Dekreturako Proiektua, Babes Bereziko Araubidean dauden Espezieen Nafarroako Zerrenda ezartzen duena, Mehatxatutako Landare Espezieen Nafarroako Katalogo berria ezartzen duena eta Mehatxatutako Fauna Espezieen Nafarroako Katalogoa eguneratzen duena

Irizpena: 42/2019

02 Oct 2019
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren ofiziozko berrikuspena.

Irizpena: 41/2019

23 Sep 2019
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare-erantzukizuna, osasun zerbitzuen funtzionamenduaren ondorioz

Irizpena: 40/2019

29 Jul 2019
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizunaren erreklamazioa, osasun laguntzagatik.

Irizpena: 39/2019

29 Jul 2019
Ofiziozko berrikuspena, hiri lurren balioaren igoeraren gaineko zergaren likidazioarena.

Irizpena: 38/2019

29 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, arautzen duena zer prozedura erabili behar den Nafarroako Gobernuak baimena eman dezan Foru Komunitateko enpresa-entitate publikoek, fundazio publikoek eta sozietate publikoek abalak eta maileguak emateko

Dictamen: 37/2019

29 Jul 2019
Recurso extraordinario de revisión contra la Resolución número 357, de 13 de marzo de 2019, del Tribunal Administrativo de Navarra

Irizpena: 36/2019

29 Jul 2019
Foru Dekretuaren proiektua, Faltzesko eta Azkoiengo udal mugarteak aldatzeko espedientea ebazten duena.

Irizpena: 35/2019

29 Jul 2019
Proiektua, Funesko eta Alesbesko mugarteak aldatzeko

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak