Bilatzailea

Dictamen 26/2023

06 Jun 2023
Proyecto de Decreto Foral por el que se establece la composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Juventud de Navarra

Dictamen 27/2023

06 Jun 2023
Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 36/2009, de 20 de abril, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador contratado de la Universidad Pública de Navarra

Dictamen 29/2023

21 Jul 2023
Proyecto de Decreto Foral por el que se resuelve el expediente de alteración de los términos municipales de Galar y Pamplona/Iruña, en los ámbitos de Donapea y el Garitón

Dictamen 30/2023

21 Jul 2023
Proyecto de Decreto Foral sobre organización y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos de Navarra.

Dictamen 31/2023

31 Jul 2023
Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Foral de Navarra

Dictamen 33/2023

04 Sep 2023
Revisión de oficio de Orden Foral 139E/2023, de 26 de abril de la Consejera de Salud, de estimación parcial de recurso de alzada sobre resultado final de concurso-oposición.

Dictamen 5/2023

30 Jan 2023
Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios

Dictamen 10/2023

21 Feb 2023
Responsabilidad patrimonial por daños derivados de accidente de circulación.

Dictamen 11/2023

21 Feb 2023
Responsabilidad patrimonial de la Administración Foral de Navarra por asistencia sanitaria.

Dictamen 12/2023

21 Feb 2023
Recurso extraordinario de revisión frente a las calificaciones de la fase de oposición en la especialidad de Filosofía (castellano).

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak