Bilatzailea

Irizpena: 39/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 38/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzaren atzerapenak eragindako ustezko kalteengatik.

Irizpena: 37/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna, behi aziendaren etxalde bat eta biometanizazio planta jartzeko ingurumen baimena ukatzeak eragindako kalteengatik.

Irizpena: 36/2023

20 Nov 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntza batengatik.

Irizpena: 35/2023

20 Nov 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako boluntarioaren aparteko izendapena eta aitorpena arautzen dituena.

Irizpena: 34/2023

09 Oct 2023
Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez aldatzen dira: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamendua, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsia; Sozietateen gaineko zergaren Erregelamendua, abenduaren 20ko 114/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsia; Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia; 8/2010 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu arautzen dituena; 50/2006 Foru Dekretua, uztailaren 17koa, baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duena Nafarroako Foru Ogasunaren esparruan, eta 177/2001 Foru Dekretua, uztailaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Dirubilketa Erregelamendua onesten duena.

Irizpena: 33/2023

04 Sep 2023
Oposizio-lehiaketaren azken emaitzari buruzko gora jotzeko errekurtsoaren baiespen partziala onetsiz Osasuneko kontseilariak apirilaren 26an emandako 139E/2023 Foru Aginduaren ofiziozko berrikuspena.

Irizpena: 32/2023

04 Sep 2023
Nafarroako Foruzaingoaren lanaldien, ordutegien eta ordainsarien erregelamendua onesten duen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 31/2023

31 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoen kudeaketa ekonomikoa.

Irizpena: 30/2023

21 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Hondakin Planaren Jarraipen Batzordearen antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak