Bilatzailea

Irizpena: 29/2023

21 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Galarko eta Iruñeko udal mugarteak Donapea eta Gariton eremuetan aldatzeko espedientea ebazten duena.

Irizpena: 28/2023

21 Jul 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 27/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaile kontratatuen araubidea ezarri zuen apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua aldatzen duen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 26/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Gazteriaren Kontseiluaren osaera, antolamendua eta funtzionamendua arautzen dituen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 25/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Gobernuko Nafarroako Pertsonen Autonomia eta Garapenerako Agentziaren jarduketagatiko ondare erantzukizuna.

Irizpena: 24/2023

06 Jun 2023
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 20ko 3315/2021 Ebazpenaren ofiziozko berrikuspena eta deuseztasunaren deklarazioa. Haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatu ziren zeladore lanpostuan aritzeko eta lanpostua esleitu zitzaien.

Irizpena: 23/2023

06 Jun 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Foru Komunitatean Aisialdian Hezteko Eskolak eta horien irakaskuntzak aitortzea arautzen duena.

Irizpena: 21/2023

15 May 2023
Legegintzako Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez onesten da fundazioen eta irabazi-asmorik gabeko bestelako entitateen zerga araubide bereziko xedapenen eta mezenasgorako zerga pizgarrien testu bategina.

Irizpena: 22/2023

15 May 2023
Iruñeko Udalaren ondare erantzukizuna espazio publikoan gertatutako erorketa batengatik.

Irizpena: 20/2023

24 Apr 2023
Ebazpen proposamena; honen bidez ebatzi eta baztertzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2021erako publizitate instituzionalaren esparru akordioaren 7. lotea.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak