Bilatzailea

Irizpena: 39/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 38/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzaren atzerapenak eragindako ustezko kalteengatik.

Irizpena: 37/2023

22 Dec 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna, behi aziendaren etxalde bat eta biometanizazio planta jartzeko ingurumen baimena ukatzeak eragindako kalteengatik.

Irizpena: 36/2023

20 Nov 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntza batengatik.

Irizpena: 35/2023

20 Nov 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako boluntarioaren aparteko izendapena eta aitorpena arautzen dituena.

Irizpena: 34/2023

09 Oct 2023
Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez aldatzen dira: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamendua, maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsia; Sozietateen gaineko zergaren Erregelamendua, abenduaren 20ko 114/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsia; Balio erantsiaren gaineko zergaren Erregelamendua, martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsia; 8/2010 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu arautzen dituena; 50/2006 Foru Dekretua, uztailaren 17koa, baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duena Nafarroako Foru Ogasunaren esparruan, eta 177/2001 Foru Dekretua, uztailaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Dirubilketa Erregelamendua onesten duena.

Irizpena: 33/2023

04 Sep 2023
Oposizio-lehiaketaren azken emaitzari buruzko gora jotzeko errekurtsoaren baiespen partziala onetsiz Osasuneko kontseilariak apirilaren 26an emandako 139E/2023 Foru Aginduaren ofiziozko berrikuspena.

Irizpena: 32/2023

04 Sep 2023
Nafarroako Foruzaingoaren lanaldien, ordutegien eta ordainsarien erregelamendua onesten duen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 31/2023

31 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoen kudeaketa ekonomikoa.

Irizpena: 30/2023

21 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Hondakin Planaren Jarraipen Batzordearen antolamendu eta funtzionamenduari buruzkoa.

Irizpena: 29/2023

21 Jul 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Galarko eta Iruñeko udal mugarteak Donapea eta Gariton eremuetan aldatzeko espedientea ebazten duena.

Irizpena: 28/2023

21 Jul 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 27/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaile kontratatuen araubidea ezarri zuen apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretua aldatzen duen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 26/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Gazteriaren Kontseiluaren osaera, antolamendua eta funtzionamendua arautzen dituen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 25/2023

06 Jun 2023
Nafarroako Gobernuko Nafarroako Pertsonen Autonomia eta Garapenerako Agentziaren jarduketagatiko ondare erantzukizuna.

Irizpena: 24/2023

06 Jun 2023
Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren abenduaren 20ko 3315/2021 Ebazpenaren ofiziozko berrikuspena eta deuseztasunaren deklarazioa. Haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatu ziren zeladore lanpostuan aritzeko eta lanpostua esleitu zitzaien.

Irizpena: 23/2023

06 Jun 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Foru Komunitatean Aisialdian Hezteko Eskolak eta horien irakaskuntzak aitortzea arautzen duena.

Irizpena: 21/2023

15 May 2023
Legegintzako Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez onesten da fundazioen eta irabazi-asmorik gabeko bestelako entitateen zerga araubide bereziko xedapenen eta mezenasgorako zerga pizgarrien testu bategina.

Irizpena: 22/2023

15 May 2023
Iruñeko Udalaren ondare erantzukizuna espazio publikoan gertatutako erorketa batengatik.

Irizpena: 20/2023

24 Apr 2023
Ebazpen proposamena; honen bidez ebatzi eta baztertzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2021erako publizitate instituzionalaren esparru akordioaren 7. lotea.

Irizpena: 19/2023

17 Apr 2023
Foru Dekretuaren proiektua; honen bidez arautzen dira Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak.

Irizpena: 18/2023

17 Apr 2023
Ondare erantzukizunaren erreklamazioa.

Irizpena: 17/2023

03 Apr 2023
Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen hornikuntza arautzen duen apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua aldatzen duena.

Irizpena: 16/2023

03 Apr 2023
Gizarte zerbitzuei buruzko 92/2020 eta 69/2008 foru dekretuak aldatzen dituen Foru Dekretuaren proiektua.

Irizpena: 15/2023

20 Mar 2023
Foru dekretuaren proiektua, hezkuntza sistemako irakasleak izendatzeko prozedura arautzen duena, Nafarroan lanbide heziketa eskaintzen duten zentro publikoen sarean enplegurako lanbide prestakuntza egiaztagarriko ekintzak aurrera eramateko.

Irizpena: 14/2023

08 Mar 2023
Foru Dekretuaren proiektua, zeinak arautuko baititu Herritarren Parte-hartzerako Nafarroako Kontseiluaren osaera, antolamendua eta funtzionamendua.

Irizpena: 13/2023

08 Mar 2023
Arrantza kudeaketari buruzko foru legearen aurreproiektua.

Irizpena: 12/2023

21 Feb 2023
Berrikusteko errekurtso berezia Filosofia espezialitateko (gaztelaniaz) oposizio faseko kalifikazioen aurka.

Irizpena: 11/2023

21 Feb 2023
Nafarroako Foru Administrazioaren ondare erantzukizuna osasun laguntzagatik.

Irizpena: 10/2023

21 Feb 2023
Ondare erantzukizuna zirkulazio istripu baten ondoriozko kalteengatik.

DictamenesNota

Oharra: Nafarroako Kontseiluaren irizpenen testua bertsio informatikoan dohainik erakusten da Interneten, helburu bakarra informazioa ematea dela. Nafarroako Kontseiluak, bestalde, irizpenen bilduma bat argitaratzen du, eta bilduma horretako testu inprimatua lehenetsiko da hori eta bertsio elektronikoa bat ez datozenean. Baimena dago Nafarroako Kontseiluaren egoitza birtual honetan erakusten diren testuak kopiatzeko, baina baldintza batekin: haien iturria aipatu beharra dago eta, gainera, adierazi behar da doakoak direla eta ez direla autentikoak